Fii voluntar!

          MOTTO: ,,Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”  

Mahatma Gandhi

 

Proiect de voluntariat

 

 I. Titlul proiectului: ,,Fii voluntar!”


II. Parteneri:

Sindicatul Independent din Învățământul Preuniversitar sector 4 – Președinte: Cornelia POPA-STAVRI

Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Inspector Școlar General, Ioana Mihaela NEACȘU  

Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj –  Președinte,  Constantin HUICĂ

 III. INIȚIATOR: Sindicatul

Independent din Învățământul Preuniversitar sector 4 – Președinte, Popa Stavri Cornelia


 III. COORDONATORI:

– Cornelia Popa Stavri

– Constantin Huică

– Trifu Liliana

– Rădescu Cristiana

– Nanciu Constantin


 IV. SCOPUL PROIECTULUI:

 – Sprijin umanitar, civic și schimb cultural acordat persoanelor defavorizate din localitatea Baia de Fier, Județul Gorj;

– Formarea elevilor în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme sociale, culturale şi
educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc
;

– participarea activă a personalului din învățământ ca agenţi sociali  importanti în dezvoltarea comunității, în formarea elevilor pentru integrarea în familie, şcoală, comunitate şi societate;

– îmbunătățirea colaborării școală- familie – comunitatea locală.


 V. Obiectivele proiectului:

 1) Responsabilizarea şi implicarea activă a cadrelor didactice și a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie.

2) Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat.

3) Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.

4) Alcătuirea unui club al voluntarilor din cadre didactice și elevi care să îşi perpetueze activitatea pe termen lung.


 VI. Grupul țintă al proiectului sunt:

– 100 de cadre didactice din SIIPS4 afiliat la FSLI;

– 20 de cadre didactice din localitate Baia de Fier, Membri de sindicat UJSLI Gorj;

– 111 elevi din localitatea Baia de Fier cu vârste cuprinse între 3 ani și 14 ani, elevi ai unităților de învățământ din Baia de Fier, Județul Gorj;


 VII. Etapele proiectului:

Anul 2018 :

– Participarea la Schimbul de experiență- Educație Interculturală – organizat de Fundația Pestalozzi, în cadrul proiectului “ZefiR- Împreună pentru puterea de acțiune”;

– cunoașterea unităților de învățământ din localitatea Baia de Fier;

– schimb de experiență cu cadrele didactice din SIIPS4 și USLI Gorj

– vizită în localitatea Baia de Fier și identificarea nevoilor elevilor din comunitățile defavorizate;

– cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor comunității de rudari din localitatea Baia de Fier;

Anul 2019:

– Derularea campaniei de sprijin pentru comunitățile defavorizate din localitatea Baia de fier prin derularea campaniei ,,FII VOLUNTAR!” în unitățile  de învământ din sectorul 4, afiliate la SIIPS 4;

– colaborarea cu Primăria sectorului 4 pentru transportul hainelor și jucăriilor în locaitatea Baia de Fier;

– activități educative, culturale și de cunoaștere reciprocă între elevii din București și cei din localitatea Baia de Fier.

– diseminarea proiectelor derulate de unitățile de învățământ din localitatea Baia de Fier, București – schib de experiență.

 VIII. Rezultate așteptate:

1. Formarea a 4 echipe de voluntari din rândul cadrelor didactice (2 echipe) și a elevilor (2 echipe) din unitățile de învățământ din sectorul 4;

2. Cultivarea competenţelor de leadership și de implicare civică.

3. Implicarea profesorilor în educația interculturală;

4. Transferul  de bune practici între cadrele didactice, în vederea asigurării unui învățămănt de calitate, prevenirea situațiilor de risc, incluziunea socială și dezvoltarea comunitară, dar și schimbul de experiență în ceea ce privește managementul de proiect.