Constituirea Sindicatului Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4:

Decretul Lege nr. 8 din 31 decembrie 1989 privind înregistrarea și funcționarea partidelor politice și organizațiilor obștești din România

,,Art.2 Scopurile partidelor politice si organizațiilor obștești trebuie sa se intemeieze pe respectul suveranitatii, independentei si integritatii nationale, al democratiei, in vederea asigurarii libertatilor si drepturilor cetatenilor si afirmarii demnitatii natiunii române.”
,,Oportunitatea de a se constitui un sindicat liber, cu personalitate juridică, al salariaților din unitățile de învățământ ale sectorului 4 a fost exploatată prin acțiunea unui grup de inițiativă format din profesori, învățători și cadre didactice cu pregătire tehnică, care, folosindu-se de cadrul juridic creat, de entuziasm și fără o experiență însemnată în acest domeniu, vor înființa unul din cele mai puternice sindicate din Municipiul București