Obiectivele noastre

 

Sindicatul Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4 are următoarele obiective:

a) să acţioneze pentru menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi de sindicat, pentru promovarea şi apărarea drepturilor decurgând din relaţiile de muncă şi de protecţie a muncii, de asistenţă şi protecţie socială;

b) să implementeze programe de formare profesională continuă pentru membrii organizaţiilor sindicale afiliate şi alte tipuri de programe și proiecte destinate membrilor de sindicat;

c) să acţioneze ca factor activ al modernizării învăţământului pentru: creşterea calităţii şi eficienţei actului educativ, îmbunătăţirea activităţii profesionale a cadrelor didactice şi a celorlalţi angajaţi din învăţământ şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardului de muncă şi de viaţă al acestora;

d) să asigure asistenţă juridică grupelor sindicale afiliate;

e) să asigure protecţia liderilor şi membrilor de sindicat;

f) să profesionalizeze liderii şi membrii de sindicat;

g) să achiziţioneze bunuri mobile și imobile, în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor SIIPS 4;

h) Să editeze și să tipărească publicații proprii;

i) să înfiinţeze şi să administreze, în condiţiile legii, în interesul membrilor săi, unităţi economico-sociale şi comerciale, precum și alte organizații cu personalitate juridică.