CIRCLE – Circular Economy in Graphic Design
Project number: 2021-2-RO01-KA210-VET-000049359

KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training
2022 -2023 (14 months)

 

 

 

 

 

Partener: Sindicatul independent din învățământul preuniversitar sector 4 (Romania)

http://www.siips4.ro

UN-LAB (Italy)

https://www.un-lab.it/

Obiectivul principal al proiectului CIRCLE este de a aborda provocările de mediu și schimbările climatice prin dezvoltarea competențelor sectoriale verzi și prin îmbunătățirea conceptului de Economie Circulară aplicat procesului de predare în sectorul designului grafic în VET și școli tehnice.

Echipa proiectului #SIIPS4 & #UNLAB pregătește:
📕 un Manual Intitulat „Sustainable Graphic Design” al cărui obiectiv principal este să devină un instrument transversal care să fie inclus în programele de formare a profesorilor, formatorilor și educatorilor de design grafic. 📈 Acesta va include exemple teoretice și practice și va sprijini profesioniștii să își formeze și să-și formeze studenții pentru a deveni designeri grafici conștienți și ecologici. 🪴
 
👩🏼‍🏫🧑🏻‍💻o formare online menită să ofere profesorilor, formatorilor, educatorilor și experților în design grafic toate abilitățile și competențele necesare legate de problemele Pactului ecologic al UE și mai precis de economia circulară și de impactul și importanța acesteia în domeniul designului grafic.🌺🌳🪴
 
📣📣 Echipa proiectului a finalizat MANUALUL “DESIGN GRAFIC SUSTENABIL”, primul de acest fel la noi in tara‼️🌳 
 


 

CIRCLE –
Economia circulară în designul grafic

 

Proiectul

CIRCLE – Economia circulară în designul grafic

Numărul proiectului: 2021-2-RO01-KA210-VET-000049359
KA210-VET – Parteneriate la scară mică în domeniul educației și formării
profesionale
2022 -2023 (14 luni)

Partener

SINDICATUL INDEPENDENT  DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 4 (România) – www.siips4.ro

UN-LAB (Italia) – https://www.un-lab.it/

Rezumat

Proiectul
este implementat în cadrul programului Erasmus+, de către două organizații din

România și Italia. Obiectivul principal al acestuia este de a aborda
provocările legate de mediu și de schimbările climatice prin dezvoltarea de
competențe sectoriale ecologice și prin valorificarea conceptului de Economie
Circulară aplicat în procesul de predare în sectorul designului grafic în
școlile VET și în școlile tehnice.

 Obiective specifice
creșterea capacității și a încrederii
profesorilor/formatorilor/educatorilor de design grafic în predarea

sustenabilității și a economiei circulare și a importanței acestora în
domeniul designului grafic.
să contribuie la crearea unor programe
de studii de design grafic mai orientate spre sustenabilitate, care să fie
relevante pentru nevoile actuale și viitoare ale economiei și societății.
să contribuie la o dezvoltare
profesională susținută care să combine experiența și expertiza
partenerilor în domeniul designului grafic
să sensibilizeze toți actorii implicați
în proiect cu privire la provocările legate de mediu și de schimbările
climatice în domeniul designului grafic la toate nivelurile.
creșterea capacității partenerilor de a
coopera în domeniul dezvoltării durabile la nivelul UE și la nivel
internațional.

 Grupuri țintă

 DIRECT:

 • Profesori de design grafic, profesori,
  formatori și educatori din sectorul VET
 • experți în design grafic

 INDIRECT:

 • studenți la design grafic
 • design grafic companii private și birouri
  publice

 PĂRȚILE INTERESATE RELEVANTE

 • factorii de decizie politică la nivel
  local, regional, național și european

 Rezultate

 • Manualul „Design grafic
  durabil”, al cărui obiectiv principal este de a deveni un instrument
  transversal care să fie inclus în programele de formare a profesorilor,
  formatorilor și educatorilor de design grafic. Manualul va include exemple
  teoretice și practice și va sprijini profesioniștii să își instruiască și
  să își formeze studenții pentru a deveni designeri grafici conștienți și
  prietenoși cu mediul.

 • Formare online menită să ofere profesorilor de design
  grafic, formatorilor, educatorilor și experților toate abilitățile și
  competențele necesare legate de aspectele legate de Green Deal UE și, mai
  precis, de economia circulară și de impactul și importanța acesteia în
  domeniul designului grafic.

CAPITOLUL 1 - CONSUMUL ELECTRONIC ȘI IMPACTUL PE CARE ÎL AU DESENELE ȘI MODELELE ONLINE

Rezultatele învățării:

 

 • Înțelegerea impactului consumului de electronice asupra mediului și a rolului designului în reducerea acestui impact.
 • Recunoașterea importanței sustenabilității digitale și a principiilor practicilor de proiectare durabilă în comunicarea digitală.
 • Identificați principalele reglementări ale UE referitoare la consumul de electronice, eficiența energetică și gestionarea deșeurilor.
 • Evaluarea impactului de mediu al deciziilor de proiectare asupra consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Aplicați practici de proiectare eficiente din punct de vedere energetic pentru a optimiza imaginile, clipurile video și alte tipuri de conținut digital pentru utilizarea unei lățimi de bandă reduse și dimensiuni reduse ale fișierelor.
 • Implementați strategii de proiectare digitală durabilă, cum ar fi utilizarea unor servicii de găzduire durabile, adoptarea unor surse de energie ecologică și reducerea la minimum a utilizării dispozitivelor de unică folosință.
 • Elaborarea de soluții creative pentru reducerea amprentei de carbon a designului digital prin intermediul unor proiecte și scenarii din lumea reală.
 • Susținerea practicilor de design digital durabil și schimbul de cunoștințe cu colegii și colegii pentru a promova o cultură a responsabilității față de mediu în comunitatea de design.

CAPITOLUL 2 - UTILIZAȚI ECHIPAMENTE EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETI

Rezultatele învățării:

 

 • Să înțeleagă importanța utilizării de echipamente eficiente din punct de vedere energetic în designul grafic pentru a reduce consumul de energie și emisiile de carbon și pentru a contribui la obiectivul european Green Deal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Fiți conștienți de reglementările și politicile UE care promovează eficiența energetică și stabilesc standarde minime de performanță energetică, cum ar fi Directiva privind eficiența energetică, Directiva privind proiectarea ecologică și Directiva privind etichetarea energetică.
 • Identificați diferitele tipuri de echipamente eficiente din punct de vedere energetic utilizate în mod obișnuit în designul grafic, inclusiv computere, imprimante, monitoare și servere certificate Energy Star.
 • Aflați care sunt beneficiile utilizării echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi economiile de costuri, îmbunătățirea mediului de lucru și creșterea productivității.
 • Să aplice diverse metode de predare pentru a introduce în programa școlară utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv ateliere de lucru practice, studii de caz, proiecte de grup, vorbitori invitați și integrarea în lecțiile existente.
 • Înțelegerea modului în care încorporarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic poate fi benefică pentru mediu, pentru munca designerilor grafici și pentru cariera lor.

CAPITOLUL 3 - INSTRUMENTE DIGITALE

Rezultatele învățării:

 

 • Înțelegerea istoriei și a evoluției instrumentelor digitale în designul grafic, cu accent pe software-ul CAD în Europa.
 • Cunoașterea programelor populare de CAD și de design grafic și a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv Adobe Creative Suite, CorelDRAW, Sketch, Affinity Designer și Canva.
 • Recunoașterea importanței instrumentelor digitale în reducerea impactului de mediu al proiectării prin reducerea la minimum a deșeurilor și a nevoii de materiale fizice.
 • Identificarea factorilor care influențează alegerea unui software de design grafic în instituțiile de învățământ, cum ar fi bugetul, nivelul de calificare al studenților și cerințele proiectului.
 • Implementarea unor strategii de predare eficiente pentru a introduce instrumente digitale în programul de studii de design grafic, inclusiv lecții practice, învățare bazată pe proiecte, vorbitori invitați, resurse online, discuții de grup și excursii.
 • Încurajarea elevilor să exploreze și să stăpânească instrumentele digitale în proiectele lor de design, încurajând creativitatea, colaborarea și inovarea.
 • Dezvoltarea unei aprecieri a rolului instrumentelor digitale în designul grafic și a contribuției acestora la practicile de design durabil.

CAPITOLUL 4 - MATERIALE ECOLOGICE

Rezultatele învățării:

 

 • Înțelegeți istoria și dezvoltarea materialelor ecologice în Europa și importanța lor în diverse industrii, inclusiv în designul grafic.
 • Să recunoască beneficiile utilizării hârtiei reciclate în designul grafic, inclusiv conservarea resurselor, reducerea amprentei de carbon, conservarea apei și conservarea copacilor.
 • Identificați diferitele tipuri de materiale de hârtie ecologice, cum ar fi deșeurile postconsumator, deșeurile preconsumator, deșeurile agricole, bambusul și cânepa.
 • Înțelegeți importanța unor certificări precum FSC și PEFC în promovarea gestionării durabile a pădurilor și a aprovizionării responsabile cu hârtie.
 • Aflați mai multe despre certificarea OK Compost, rolul său în promovarea utilizării materialelor plastice biodegradabile și importanța sa în cadrul reglementărilor europene.
 • Înțelegerea aplicațiilor materialelor plastice biodegradabile în designul grafic, cum ar fi materialele de ambalare, materialele de marketing și articolele promoționale.
 • Să recunoască limitele și provocările legate de utilizarea materialelor plastice biodegradabile, inclusiv necesitatea unor reglementări, infrastructuri și metode de eliminare adecvate pentru a asigura realizarea beneficiilor de mediu ale acestora.
 • Dezvoltarea unei conștientizări a importanței de a lua în considerare întregul ciclu de viață al materialelor ecologice, de la producție până la eliminare, atunci când se aleg materialele pentru proiectele de design grafic.

CAPITOLUL 5 - REFOLOSIREA MATERIALELOR

Rezultatele învățării:

 • Să înțeleagă importanța reutilizării materialelor în designul grafic, inclusiv impactul asupra mediului, reducerea costurilor și promovarea sustenabilității.
 • să recunoască exemple de refolosire a materialelor în designul grafic, cum ar fi utilizarea hârtiei de rebut pentru schițe sau crearea de prototipuri și utilizarea resturilor de hârtie pentru colaje sau lucrări de artizanat.
 • Familiarizați-vă cu programele de reciclare și inițiativele durabile din Europa, inclusiv programele naționale și regionale, eco-contribuțiile, eco-bonusurile și reglementările privind eco-proiectarea.
 • să dezvolte gradul de conștientizare a ratelor de reciclare și a practicilor de gestionare a deșeurilor în diferite țări europene, cum ar fi România și Italia.
 • Obțineți cunoștințe despre modul în care profesorii de design grafic pot încorpora materialele de reutilizare în programa școlară prin intermediul prelegerilor, proiectelor de clasă, vorbitorilor invitați, vizite la centre de reciclare, resurse online, provocări creative și discuții de grup.
 • Încurajați gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor prin explorarea unor modalități creative de refolosire și reutilizare a materialelor în proiecte de design grafic.
 • Promovarea conștientizării problemelor de mediu și a unei mentalități de economie circulară în rândul studenților de la design grafic, încurajând angajamentul față de sustenabilitate și un viitor mai bun.

CAPITOLUL 6 - REDUCEREA LA MINIMUM A AMBALAJELOR

Rezultatele învățării:

 • Înțelegerea impactului deșeurilor de ambalaje asupra mediului și a importanței reducerii la minimum a ambalajelor în designul grafic.
 • Identificarea diferitelor tipuri de materiale de ambalare durabile și a beneficiilor acestora, cum ar fi ambalajele biodegradabile, reutilizabile și minimaliste.
 • Recunoașterea avantajelor metodelor de livrare digitală în ceea ce privește reducerea deșeurilor de ambalaje și a impactului asupra mediului.
 • Dezvoltarea abilității de a proiecta și de a crea ambalaje care reduc la minimum deșeurile, protejând în același timp produsul final.
 • Dobândirea de cunoștințe despre practicile de ambalare durabilă și inovațiile din industrie prin intermediul cercetării și al vorbitorilor invitați.
 • Aplicarea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor pentru a crea soluții de ambalare ecologice în cadrul unor proiecte practice.
 • Participarea la discuții în clasă și la activități de grup pentru a împărtăși experiențe, idei și cunoștințe despre reducerea la minimum a deșeurilor de ambalaje.
 • Utilizarea resurselor online pentru a explora și a învăța în continuare despre practicile și inovațiile în materie de ambalaje durabile.

CAPITOLUL 7 - ALEGEREA TEHNICILOR DE IMPRIMARE DURABILE

Rezultatele învățării:

 

 • Să înțeleagă importanța tehnicilor de imprimare durabile în industria de design grafic și impactul acestora asupra mediului.
 • Obțineți cunoștințe despre diverse metode de imprimare durabilă, cum ar fi imprimarea digitală, imprimarea cu LED-uri și imprimarea fără apă.
 • Aflați care sunt avantajele și caracteristicile fiecărei tehnici de imprimare durabilă.
 • Dezvoltarea abilității de a încorpora tehnici de imprimare durabile în procesul de proiectare, de la concept până la execuția finală.
 • Analizați și comparați impactul asupra mediului al diferitelor tehnici de imprimare și alegeți cea mai durabilă opțiune pentru un anumit proiect.
 • Aplicați abilități practice în utilizarea tehnicilor și materialelor de imprimare ecologice.
 • Înțelegerea rolului designerilor grafici în promovarea practicilor responsabile din punct de vedere ecologic în industria tipografică.
 • Să se implice în gândirea critică și în rezolvarea problemelor pentru a găsi modalități inovatoare de a reduce deșeurile și de a utiliza materiale ecologice în tipărire.
 • Să conștientizeze exemple reale de companii care utilizează tehnici de imprimare durabile și poveștile lor de succes.
 • Utilizați resursele online, experții din industrie și excursiile pe teren pentru a vă extinde cunoștințele despre tehnicile de tipărire durabilă și pentru a fi la curent cu tendințele din industrie.

CAPITOLUL 8 - UTILIZAREA REUNIUNILOR ȘI PREZENTĂRILOR VIRTUALE

Rezultatele învățării:

 

 • Înțelegeți beneficiile de mediu ale reuniunilor și prezentărilor virtuale, inclusiv reducerea călătoriilor și a transportului, reducerea utilizării hârtiei și a consumului de energie.
 • Recunoașteți avantajele eficienței și eficacității întâlnirilor și prezentărilor virtuale în procesul de design grafic, cum ar fi colaborarea în timp real, feedback-ul și accesul ușor la informațiile înregistrate.
 • Familiarizarea cu instrumentele populare de întâlniri și prezentări virtuale utilizate în Europa, inclusiv Zoom, Skype, Google Meet, Adobe Connect, Microsoft Teams și Slack.
 • Analizați exemple reale de companii și organizații din Europa care au implementat cu succes instrumente virtuale de întâlnire și prezentare ca parte a eforturilor lor de sustenabilitate.
 • Dezvoltarea de abilități practice în crearea și livrarea de prezentări virtuale și în lucrul cu instrumente de colaborare virtuală.
 • Participați la discuții, activități de colaborare și proiecte practice legate de întâlniri și prezentări virtuale în domeniul designului grafic.
 • Vor fi expuși la cunoștințele experților prin intermediul atelierelor de lucru și al vorbitorilor invitați și vor utiliza resursele online pentru a-și extinde înțelegerea instrumentelor și tehnicilor de prezentare și de întâlnire virtuală.

CAPITOLUL 9 - OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PROIECTARE

LRezultatele învățării:

 • Înțelegeți importanța reducerii numărului de revizuiri în procesul de design grafic și beneficiile sale pentru durabilitate, eficiență și satisfacția clienților.
 • Dezvoltarea unor abilități de comunicare eficientă pentru a stabili așteptări clare cu clienții și membrii echipei.
 • Utilizați planșe și schițe pentru a prezenta în mod eficient conceptele inițiale și direcțiile de proiectare, reducând la minimum necesitatea de revizuire.
 • Implementarea metodelor de urmărire a feedback-ului și a revizuirilor pentru a asigura tratarea eficientă și la timp a sugestiilor clienților.
 • Familiarizarea cu șabloanele de proiectare și rolul lor în reducerea numărului de revizuiri și în eficientizarea procesului de proiectare.
 • Aflați mai multe despre instrumentele de colaborare și despre impactul acestora asupra îmbunătățirii procesului de proiectare, reducerii numărului de revizuiri și promovării colaborării în timp real.
 • Să înțeleagă importanța orientărilor de proiectare în furnizarea de direcții clare și de coerență în procesul de proiectare.
 • Recunoașterea importanței sustenabilității în industria designului grafic și a legăturii sale cu optimizarea procesului de design.
 • Analizați exemple reale de companii și designeri care și-au optimizat cu succes procesele de proiectare.
 • Aplicarea conceptelor de optimizare a procesului de proiectare și a principiilor de proiectare durabilă în cadrul unor proiecte practice.
 • Dezvoltarea capacității de auto-reflecție și de a căuta feedback pentru a îmbunătăți continuu procesele și obiceiurile de proiectare.

CAPITOLUL 10 - CERNELURI ȘI SOLVENȚI

Rezultatele învățării:

 

 • Înțelegerea diferitelor tipuri de cerneluri și solvenți utilizați în designul grafic, inclusiv cerneluri pe bază de solvent, pe bază de apă și vegetale.
 • Recunoașteți impactul cernelurilor și al solvenților asupra mediului, în special în ceea ce privește emisiile de COV și producția de deșeuri.
 • Identificați avantajele și dezavantajele fiecărui tip de cerneală și solvent.
 • Înțelegerea aplicării diferitelor tipuri de cerneluri și solvenți în diverse procese de imprimare.
 • Familiarizarea cu reglementările și standardele UE referitoare la cerneluri și solvenți.
 • Dezvoltarea abilităților de cercetare și experimentare cu cerneluri și solvenți sustenabili.
 • Înțelegerea importanței sustenabilității în industria de design grafic.

CAPITOLUL 11 - IMPRIMARE LA CERERE

Rezultatele învățării:

 

 • Înțelegerea conceptului de imprimare la cerere și a beneficiilor acestuia, inclusiv economisirea costurilor și a timpului, precum și durabilitatea mediului.
 • Să recunoască avantajele și dezavantajele serviciilor de imprimare la cerere.
 • Învățați despre diferitele tehnologii de imprimare implicate în imprimarea la cerere, cum ar fi imprimarea digitală, imprimarea prin serigrafie și imprimarea prin transfer termic.
 • Dezvoltarea abilităților de a crea modele de imprimare la cerere și de a înțelege cerințele și restricțiile de proiectare.
 • Obțineți experiență practică în utilizarea platformelor și serviciilor de imprimare la cerere.
 • Să înțeleagă importanța practicilor și a materialelor sustenabile în tipărirea la cerere.
 • Explorați exemple din viața reală și studii de caz privind aplicațiile de imprimare la cerere.

CAPITOLUL 12 - CUM SĂ SELECTAȚI CEA MAI SUSTENABILĂ COMPANIE DE TIPĂRIRE

Rezultatele învățării:

 

 • Înțelegerea importanței sustenabilității în designul grafic și a impactului imprimării asupra mediului.
 • Aflați despre certificările și politicile de mediu care indică angajamentul unei companii de tipărire față de sustenabilitate.
 • Recunoașteți beneficiile metodelor de imprimare ecologice, cum ar fi imprimarea digitală, cernelurile pe bază de legume și solvenții pe bază de apă.
 • Dezvoltarea abilităților de cercetare și evaluare pentru a evalua practicile de sustenabilitate ale diferitelor companii de tipărire.
 • Cunoașterea unor exemple reale de companii de tipărire durabilă și a proiectelor acestora.
 • Încorporați considerentele legate de durabilitate în procesul de proiectare, de la selectarea unei companii de tipărire la alegerea materialelor și metodelor.

CAPITOLUL 13 - COMUNICARE ȘI DIFUZARE [Cunoașterea modului de abordare a designului grafic sustenabil pentru alții].

Rezultatele învățării:

 

 • Să înțeleagă importanța comunicării și a răspândirii cunoștințelor despre designul grafic sustenabil.
 • Aflați despre inițiativele și campaniile de promovare a designului grafic durabil în Uniunea Europeană.
 • să își dezvolte capacitatea de a încorpora principiile de proiectare durabilă în activitatea lor.
 • Dobândiți experiență în utilizarea studiilor de caz, a prelegerilor invitate, a proiectelor de grup, a resurselor online și a discuțiilor pentru a preda designul grafic sustenabil.
 • Dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de colaborare legate de practicile de proiectare durabilă.

CAPITOLUL 14 - CONCLUZIE